Strategie

Succesvol ondernemen begint met het formuleren van een kort en bondige strategie die is vertaald naar concrete actie. Consus Result biedt ondersteuning bij het formuleren van de strategie met heldere doelen welke de organisatie wil bereiken, met welke middelen en langs welke wegen.

Implementatie

Hierbij wordt de organisatie in lijn gebracht met de plannen. Er wordt een pragmatisch plan geformuleerd voor de realisatie van de gestelde doelen. Hierbij komen o.a. aan bod het marktaandeel, marktsegmentatie,   doelgroep bepaling, whole productmarketing, partnerships, distributiemanagement en positionering.

Participatie

Participatie betekent actieve deelname. Consus Result gelooft in het samen zaaien en oogsten van succes en wil zich ook verbinden aan het resultaat door middel van participaties.

Consus for Result

Consus Result is een in 2005 opgerichte resultaatgedreven dienstverlener op het gebied van organisatie, sales en marketing. Met een team van professionals is onze dienstverlening gericht op verbeterings- en veranderingsprocessen met als doel het op effectieve wijze behouden en/of uitbreiden van marktaandeel in bestaande markten en/of het ontwikkelen van marktaandeel in nieuwe markten.

Bij het uitvoeren van onze dienstverlening staan onze kernwaarden integriteit en inspiratie centraal en willen wij aanvullend zijn op de aanwezige competenties.

De uitgevoerde opdrachten onderscheiden zich door een heldere mensgerichte benadering en een commerciële procesmatige aanpak gericht op resultaat en klantwaarde.

De naam Consus Result is afgeleid uit de Romeinse mythologie. De god Consus speelde een belangrijke rol bij het zaaien en oogsten.

De Romeinen associeerden de naam Consus met “het samen zitten’ (consentes), ‘samen zijn’ (con-som) of ‘bijeengeroepen’ (con-calare).

Het samen met onze opdrachtgevers zaaien en succesvol oogsten zijn de kernactiviteiten van Consus Result.

Frans van der Pluijm

Frans van der Pluijm heeft Consus Result opgericht. Frans heeft een jarenlange ervaring in zowel commerciële- als algemene directie functies. Hij heeft voor zowel besloten – als naamloze vennootschappen complexe veranderingsprogramma’s geleid en deze in succesvolle commerciële projecten vertaald. De kern van de verandering bestond uit het ontwikkelen van de strategie en de organisatie inclusief de cultuur hiermee in lijn brengen. Zijn manier van handelen is pragmatisch en sterk gericht op de mensenlijke kant van de verandering zodat die ook werkelijk beklijft in de organisatie. Sinds een aantal jaren is Frans ook actief als investeerder.

Linkedin profiel

Visie

Toenemende complexiteit in de samenhang tussen organisaties, voortschrijdende integratie van producten en diensten en veranderende distributiekanalen bieden nieuwe commerciële mogelijkheden voor bedrijven in bestaande en nieuwe markten.

Deze trends hebben impact op de strategie van organisaties. Door onbekendheid met deze ontwikkelingen wordt vaak gekozen voor een defensieve strategie waarbij kostenreductie het uitgangspunt is of een strategie zonder duidelijke keuzes. Op de lange termijn is dit geen winnende benadering.

De missie van Consus Result is het ondersteunen van organisaties bij het (her) definiëren van hun strategie, het in lijn brengen van de organisatie met deze strategie en het realiseren van de geformuleerde commerciële doelstellingen. Wij hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op kennis, ervaring, persoonlijke eigenschappen en de kernwaarden van Consus Result.

Onze partners

without
http://www.consusresult.com/wp-content/themes/yunik-installable/
http://www.consusresult.com/
#032855
style3
default
Loading posts...
#032855
off
none
loading
#032855
Sort Gallery
http://www.consusresult.com/wp-content/themes/yunik-installable
on
off
off
Newsletter Input text
off
off